Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) спо́соб(myšlení ap.) о́браз, ме́тодzpůsob životaбыт, укла́д/о́браз жи́зниzpůsob chůzeпохо́дкаsport. volný způsob v plaváníво́льный стильstejným způsobemтаки́м же о́бразом
  2. (gramatická kategorie) наклоне́ниеoznamovací/rozkazovací/podmiňovací způsobизъяви́тельное/повели́тельное/сослага́тельное наклоне́ние
  3. (podoba, ráz) стиль
  4. způsoby (obyčeje) мане́рыzpůsoby hovor. пова́дка

Vyskytuje se v

pod, pode: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí (způsobou)

podmiňovací: усло́вное наклоне́ниеling. podmiňovací způsob

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

doručení: спо́соб доста́вкиzpůsob doručení

jiný: по-друго́му, ина́чеjiným způsobem

konzumní: потреби́тельский о́браз жи́зниkonzumní způsob života

následující: сле́дующим о́бразомnásledujícím způsobem

nepříjemnost: причини́ть неприя́тностьzpůsobit nepříjemnost

osvědčený: испы́танный приёмosvědčený způsob

panský: ба́рские мане́рыpanské způsoby

placení: фо́рма расчётаzpůsob placení

postupovat: поступа́ть подо́бным же о́бразомpostupovat podobným způsobem

slovesný: (глаго́льное) наклоне́ниеslovesný způsob

škoda: нанести́ уще́рб/уро́нzpůsobit škodu

újma: причини́ть уще́рб, нанести́ уро́н комуzpůsobit újmu komu

způsobit: нанести́ поте́риzpůsobit ztráty

ztráta: нанести́ поте́риzpůsobit ztráty

нанести́: нанести́ уще́рбzpůsobit škodu, uškodit komu/čemu

подоба́ющий: подоба́ющим о́бразомpatřičným způsobem

вред: нанести́ вредzpůsobit škodu

до́лжный: до́лжным о́бразомnáležitě, náležitým způsobem

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

утончённый: У неё утончённые мане́ры.Má vybrané způsoby.

уще́рб: нанести́ уще́рбzpůsobit škodu

způsob: obyčeje мане́ры, hovor. пова́дкаzpůsoby