Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) вред, уще́рб, убы́токzpůsobit škoduнанести́ уще́рб/уро́нnahradit škoduвозмести́ть уще́рб/вредhmotná škodaматериа́льный уще́рб
  2. (neprospěch) вредnení/nebude na škoduне (по)вреди́т, не (по)меша́етke své škoděв уще́рб/во вред себе́

Příslovce

  • жаль, жа́лко кому/чему кого/чегоŠkoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.To je (ale) škoda!Кака́я жа́лость!, Как жаль!věčná škodaо́чень жальŽádná škoda!Не беда́!škoda mluvitне сто́ит говори́ть

Vyskytuje se v

hmotný: материа́льный уще́рбpráv. hmotná škoda

věcný: материа́льный уще́рбpráv. věcná škoda

zápis: акт об убы́ткахzápis o škodě

materiální: материа́льный уще́рбmateriální škoda

náhrada: возмеще́ние убы́тков/уще́рбаnáhrada škody

napáchat: нанести́ вредnapáchat škodu

objem: разме́р уще́рбаobjem škod

rozsah: разме́р поврежде́нийrozsah škod

škoda: Жа́лко де́нег/вре́мени.Škoda peněz/času.

utrpět: понести́ уще́рбutrpět škodu

užitek: принести́ бо́льше вреда́ чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

vyčíslit: подсчита́ть о́бщий уще́рбvyčíslit celkovou škodu

vymáhat: добива́ться возмеще́ния уще́рбаvymáhat náhradu škody

nadělat: сде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

věčný: (ужа́сно) жаль, что...věčná škoda, že...

возмеще́ние: возмеще́ние уще́рбаnáhrada škody

нанести́: нанести́ уще́рбzpůsobit škodu, uškodit komu/čemu

наноси́ть: наноси́ть уще́рбzpůsobovat škodu, škodit komu/čemu

понести́: понести́ уще́рбutrpět škodu

убы́ток: возмеще́ние убы́тковnáhrada škod

уще́рб: возмеще́ние уще́рбаnáhrada škody, odškodnění, odškodné

вред: нанести́ вредzpůsobit škodu

жаль: жаль вре́мениškoda času

материа́льный: материа́льный уще́рбhmotná škoda

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?