Hlavní obsah

jiný

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinéме́жду про́чим

mezi: mezi jiným kromě jinéhoме́жду про́чим

pohled: pohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м

slovo: jinými slovyдруги́ми слова́ми

stav: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

dostat se: dostat se do jiného stavuзабере́менеть

hovor: převést hovor na jiné témaперемени́ть разгово́р

jiná: No, to je jiná!Вот э́то друго́е де́ло!

jiné: ... a jiné... и про́чее

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

přeložit: přeložit úřad do jiné budovyперенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ние

přestoupit: přestoupit do jiného týmuперейти́/перебра́ться в другу́ю кома́нду

přijít: přijít do jiného stavuзабере́менеть

účet: převést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счёт

věc: To je jiná věc.Э́то друго́е де́ло.

víra: přestoupit na jinou víruперейти́ в другу́ю ве́ру

východisko: Není jiné východisko.Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

kafe: To je jiné kafe!Э́то друго́й коленко́р!

kapitola: To je jiná kapitola.Э́то друго́е де́ло.

káva: To je jiná káva!Э́то совсе́м друго́е де́ло.

něco: To je něco jiného!Э́то друго́е де́ло!

nikdo: Nikdo jiný to neudělá.Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.

povídat: To povídej někomu jinému!Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!

přijít: přijít na jiné myšlenkyотвле́чься от свои́х мы́слей

přivádět: přivádět na jiné myšlenkyраспыля́ть

ves: Každý pes jiná ves.С бо́ру да с со́сенки.

vzít: vzít co z jiného konceнача́ть что с друго́го конца́

про́чий: поми́мо всего́ про́чегоmimo jiné

про́чий: не в приме́р про́чимna rozdíl od jiných

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

расска́зывать: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To si vykládej někomu jinému!

рыть: Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma

я́ма: Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.