Hlavní obsah

рыть

Vyskytuje se v

моги́ла: kopat hrob komuрыть моги́лу кому

рыть: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.

смы́слить: Rozumí tomu jako koza petrželi.Ни уха́ ни ры́ла не смы́слит.

я́ма: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.

ры́ло: houby tomu kdo rozumíни уха́ ни ры́ла не смы́слит