Hlavní obsah

pohled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podívání se) взгляд, взор кого/чего на кого/чтоupřít pohled na koho/coустреми́ть взор на кого/чтоvrhat pohledy na kohoброса́ть взгля́ды на кого/что
  2. (podívaná) видpohled shora/z boku/zespoduвид све́рху/сбо́ку/сни́зуčelní pohledвид спе́реди, гла́вный видcelkový pohledо́бщий вид
  3. (hledisko, postoj) взгляд, то́чка зре́ния, мне́ниеz mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взглядpohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м
  4. (pohlednice) откры́тка ви́дом), почто́вая ка́рточка

Vyskytuje se v

perspektiva: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

ptačí: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

úhel: zorný úhel, úhel pohleduто́чка зре́ния, у́гол зре́ния

z, ze: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

chlípný: chlípný pohledпохотли́вый взгляд

nenávistný: nenávistný pohledвражде́бный взгляд

pátravý: pátravý pohledпытли́вый взгляд

přiblížit: přiblížit úhly pohleduсбли́зить то́чки зре́ния

přitahovat: přitahovat pohledy kohoпривлека́ть взгля́ды кого

uhnout: uhnout pohledemотвести́ глаза́

ulpět: ulpět pohledem na kom/čemпри́стально посмотре́ть на кого/что

vyměnit: vyměnit si pohledy s kýmперегляну́ться, обменя́ться взгля́дами с кем

závistivý: závistivé pohledyзави́стливые взгля́ды

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

ostříží: ostříží pohledпронзи́тельный взгляд

propíchnout: propíchnout pohledemпронзи́ть взгля́дом

sjíždět: sjíždět koho pohledem od hlavy k patěосма́тривать с головы́ до но́г кого

skelný: skelný pohledстекля́нный взгляд

úhel: z mého úhlu pohleduс мое́й то́чки зре́ния

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

знато́к: с ви́дом знатока́pohledem znalce

зре́лище: зре́лище для бо́говpohled pro bohy

лучи́стый: лучи́стый взглядzářící pohled

мета́ть: мета́ть гне́вные взгля́дыvrhat rozzlobené pohledy

простра́нство: смотре́ть в простра́нствоmít nepřítomný pohled, expr. koukat do blba

све́рху: вид све́рхуpohled shora

бе́глый: бе́глый взглядletmý pohled

бы́стрый: бы́стрый взглядletmý pohled

взгляд: обменя́ться взгля́дамиvrhat po sobě pohledy, vyměňovat si pohledy

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

взор: ла́сковый взорlaskavý pohled

вид: на видna pohled

вражде́бный: вражде́бный взглядnenávistný pohled

вызыва́ющий: вызыва́ющий взглядvyzývavý pohled

ледяно́й: ледяно́й взглядledový pohled

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

ра́курс: уви́деть что в но́вом раку́рсеvidět co z nového úhlu pohledu

с: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

серди́тый: серди́тый взглядrozhněvaný pohled

серьёзный: серьёзный взглядsoustředěný pohled

сме́рить: сме́рить взгля́домzměřit pohledem

стекля́нный: стекля́нный взглядskelný pohled

глаз: глаза́ разгоре́лись на чтоoči se rozzářily (při pohledu) na co

пронзи́ть: пронзи́ть взгля́домprobodnout pohledem