Hlavní obsah

pohled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podívání se) взгляд, взор кого/чего на кого/чтоupřít pohled na koho/coустреми́ть взор на кого/чтоvrhat pohledy na kohoброса́ть взгля́ды на кого/что
  2. (podívaná) видpohled shora/z boku/zespoduвид све́рху/сбо́ку/сни́зуčelní pohledвид спе́реди, гла́вный видcelkový pohledо́бщий вид
  3. (hledisko, postoj) взгляд, то́чка зре́ния, мне́ниеz mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взглядpohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м
  4. (pohlednice) откры́тка ви́дом), почто́вая ка́рточка

Vyskytuje se v

perspektiva: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

ptačí: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

úhel: то́чка зре́ния, у́гол зре́нияzorný úhel, úhel pohledu

z, ze: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

chlípný: похотли́вый взглядchlípný pohled

nenávistný: вражде́бный взглядnenávistný pohled

pátravý: пытли́вый взглядpátravý pohled

přiblížit: сбли́зить то́чки зре́нияpřiblížit úhly pohledu

přitahovat: привлека́ть взгля́ды когоpřitahovat pohledy koho

uhnout: отвести́ глаза́uhnout pohledem

ulpět: при́стально посмотре́ть на кого/чтоulpět pohledem na kom/čem

vyměnit: перегляну́ться, обменя́ться взгля́дами с кемvyměnit si pohledy s kým

závistivý: зави́стливые взгля́дыzávistivé pohledy

láska: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

ostříží: пронзи́тельный взглядostříží pohled

propíchnout: пронзи́ть взгля́домpropíchnout pohledem

sjíždět: осма́тривать с головы́ до но́г когоsjíždět koho pohledem od hlavy k patě

skelný: стекля́нный взглядskelný pohled

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

знато́к: с ви́дом знатока́pohledem znalce

зре́лище: зре́лище для бо́говpohled pro bohy

лучи́стый: лучи́стый взглядzářící pohled

мета́ть: мета́ть гне́вные взгля́дыvrhat rozzlobené pohledy

простра́нство: смотре́ть в простра́нствоmít nepřítomný pohled, expr. koukat do blba

све́рху: вид све́рхуpohled shora

бе́глый: бе́глый взглядletmý pohled

бы́стрый: бы́стрый взглядletmý pohled

взгляд: обменя́ться взгля́дамиvrhat po sobě pohledy, vyměňovat si pohledy

взор: ла́сковый взорlaskavý pohled

вид: на видna pohled

вражде́бный: вражде́бный взглядnenávistný pohled

вызыва́ющий: вызыва́ющий взглядvyzývavý pohled

ледяно́й: ледяно́й взглядledový pohled

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

ра́курс: уви́деть что в но́вом раку́рсеvidět co z nového úhlu pohledu

с: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

серди́тый: серди́тый взглядrozhněvaný pohled

серьёзный: серьёзный взглядsoustředěný pohled

сме́рить: сме́рить взгля́домzměřit pohledem

стекля́нный: стекля́нный взглядskelný pohled

глаз: глаза́ разгоре́лись на чтоoči se rozzářily (při pohledu) na co

пронзи́ть: пронзи́ть взгля́домprobodnout pohledem

pohled: вид све́рху/сбо́ку/сни́зуpohled shora/z boku/zespodu