Hlavní obsah

вид

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о ви́де/в ви́де

  1. в ви́де кого/чего ve formě, v podobě koho/čeho, jako kdo/coв ви́де помо́щникаjako pomocník
  2. вид на жи́тельство povolení k trvalému pobytu
  3. де́лать вид tvářit se, přetvařovat se
  4. име́ть в виду́ mít na mysli, mínitКого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

Podstatné jméno, rod mužský

  1. druh v systematiceви́ды расте́нийrostlinné druhyви́ды живо́тныхživočišné druhy
  2. druh, typвид спо́ртаdruh sportu
  3. ling.vid

Vyskytuje se v

вне́шний: вне́шний видvzhled, zevnějšek, vnější podoba věci ap.

несоверше́нный: несоверше́нный видnedokonavý vid

соверше́нный: соверше́нный видdokonavý vid slovesa ap.

теря́ть: теря́ть из ви́ду кого/чтоztrácet z dohledu koho/co, ztrácet kontakt s kým

техни́ческий: техни́ческие ви́ды спо́ртаtechnické sportovní disciplíny

глаго́л: глаго́л соверше́нного ви́даsloveso dokonavé

глаго́л: глаго́л несоверше́нного ви́даsloveso nedokonavé

жи́тельство: вид на жи́тельствоpovolení k trvalému pobytu

знато́к: с ви́дом знатока́pohledem znalce

све́рху: вид све́рхуpohled shora

холо́дный: в холо́дном ви́деnastudeno

де́лать: де́лать видtvářit se

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu

сде́лать: сде́лать видzatvářit se

экстрема́льный: экстрема́льные ви́ды спо́ртаextrémní sporty

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří