Hlavní obsah

де́лать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. dělat, činit, pracovatЧто (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?
  2. dělat úkoly ap., vyrábět výrobky ap., provádět
  3. nechávat (si) (u)dělat, dávat (si) zhotovit, zadávat (si) oblečení, reklamu ap.
  4. vyjadřuje činnost podle významu připojeného substantivadělat, činit, konatде́лать оши́бкиchybovatде́лать вы́борvybíratде́лать кому замеча́ниеnapomínat kohoде́лать попы́ткуzkoušetде́лать поку́пкиnakupovatде́лать видtvářit se
  5. prokazovat, dělat laskavost ap.
  6. кого/что из кого/чего dělat z koho/čeho koho/co

Vyskytuje se v

аво́сь: на аво́сь де́лать чтоdělat co nablind/naslepo/nazdařbůh, spolehnout se na náhodu

вид: де́лать видtvářit se, přetvařovat se

де́лать: де́лать жизнь с когоbrát si za příklad koho, brát si příklad z koho

квадра́тный: де́лать квадра́тные глаза́valit bulvy, valit oči na koho/co

коза́: де́лать козу́ комуdělat rohy, dělat čerta

не́чего: де́лать не́чегоco se dá dělat, nedá se nic dělat

пого́да: кто/что пого́ды не де́лаетkdo/co neudává tón, nemá hlavní slovo, není rozhodující

упо́р: де́лать упо́рklást důraz na co, podtrhovat, zdůrazňovat co

пу́блика: на пу́блику де́лать чтоdělat co (jen) na efekt

акце́нт: де́лать акце́нт на чёмklást důraz na co

би́знес: де́лать би́знес на чёмvydělávat na čem

поку́пка: де́лать поку́пкиnakupovat

спеши́ть: де́лать что не спеша́dělat co bez spěchu

толк: де́лать что с то́лкомdělat co s rozumem

глаз: больши́е глаза́ де́лать(úžasem) valit oči, kulit oči na co

му́ха: из му́хи слона́ де́латьdělat z komára velblouda přehánět

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

спина́: де́лать что за спино́й у когоdělat co komu za zády, dělat co tajně

чи́стый: де́лать что чи́стыми рука́миmít čisté ruce doslova i přen.

naplat: ничего́ не поде́лаешь, что же де́латьco naplat

prospěch: де́лать что для чьей по́льзыdělat co v čí prospěch

setrvačnost: де́лать по ине́рцииpřen. dělat ze setrvačnosti

blbost: де́лать глу́постиdělat blbosti

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

cvičit: де́лать заря́дкуcvičit rozcvičku

dělat: де́лать/выполня́ть свою́ рабо́туdělat svou práci

kvap: де́лать второпя́хdělat co v kvapu

mínit: Что ты наме́рен де́лать?Co míníš dělat?

mít: Что мне тепе́рь де́лать?Co mám teď dělat?

naschvál: де́лать кому назло́dělat komu naschvály

otráveně: де́лать ки́слое лицо́tvářit se otráveně

počít: Не зна́ю, что (с)де́лать.Nevím. co si počít.

podniknout: Что бу́дем де́лать?Co podnikneme?

poznámka: де́лать заме́тки, отмеча́ть чтоdělat si poznámky

program: Что ты бу́дешь де́лать за́втра?Jaký máš zítra program?

provádět: де́лать масса́жprovádět masáž

předstírat: Он де́лает вид, что не слу́шает.Předstírá, že neposlouchá.

přestupovat: Вам не на́до де́лать переса́дку.Nemusíte přestupovat.

psát: де́лать уро́кpsát úlohu

výpisek: де́лать вы́пискиdělat si výpisky

výtka: де́лать упрёкиčinit výtky

chvíle: со ску́ки, от не́чего де́латьz dlouhé chvíle

jaký: Что же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!Jaká pomoc! nedá se nic dělat

obráceně: де́лать всё наоборо́тdělat všechno obráceně

poslední: Я де́лаю всё в после́днюю мину́ту.Dělám všechno na poslední chvíli.

teď: Что тепе́рь?, Что де́лать?Co teď?

umět: Де́лай, как зна́ешь.Dělej, jak umíš.

velbloud: де́лать из му́хи слона́dělat z komára velblouda

za: де́лать что за чей спино́йudělat co za čími zády

ава́нс: де́лать ава́нсы комуdávat naděje komu, koketovat s kým