Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • уме́ть, знать чтоUmím dobře anglicky.Я хорошо́ говорю́ по англи́йски.Ty neumíš plavat?Ты не уме́ешь пла́вать?

Vyskytuje se v

arabsky: Umíte arabsky?Вы говори́те по-ара́бски?

česky: Umíš česky?Ты говори́шь по-че́шски?

dobře: Umí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.

francouzsky: Umíte francouzsky?Вы говори́те по-францу́зски?

ještě: Ještě tak umět anglicky!Хорошо́ бы англи́йский знать!

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.

rusky: Umíte rusky?Вы говори́те по-ру́сски?

řídit: Umíš řídit?Ты уме́ешь води́ть маши́ну?

mrskat: umět co jako když bičem mrskáзнать назубо́к что

владе́ть: владе́ть перо́мumět (dobře) psát

знать: знать по-ру́сскиumět rusky

роди́ться: Роди́лся в руба́шке.Uměl se narodit.

брод: Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.Neumíš plavat, nelez k vodě.

соро́чка: В соро́чке роди́лся!Ten se uměl narodit!

толкну́ть: ни в зуб толкну́тьbýt dutý, nic neumět