Hlavní obsah

владе́ть

Nedokonavé sloveso-е́ю, -е́ешь

  1. кем/чем vlastnit, mít majetek ap.
  2. přen.кем/чем ovládat koho/co, vládnout kým/čímвладе́ть собо́йovládat se
  3. чем ovládat co, umět (zacházet) s čím, znát coвладе́ть перо́мumět (dobře) psát

Vyskytuje se v

dokonale: Dokonale ovládá italštinu.Он в соверше́нстве владе́ет италья́нским языко́м.

ovládat: obstojně ovládat jazykнеду́рно владе́ть языко́м

ovládat se: Ovládej se!Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!

znát: znát cizí jazykyвладе́ть иностра́нными языка́ми

владе́ть: ovládat seвладе́ть собо́й