Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

znát: být znátbýt vidět ви́дно

široko: široko daleko znám(ý)широко́ изве́стный

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

dávat: Nedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

dřívějšek: Známe se z dřívějška.Мы с ним уже́ давно́ знако́мы.

kout: znát každý koutзнать ка́ждый уголо́к

nuance: znát všechny nuanceзнать все нюа́нсы

osobně: Znám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.

bota: znát koho jako své botyзнать кого как свои́х пять па́льцев

příliš: Znám tě příliš dobře.Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.

vidění: znát koho od viděníзнать кого в лицо́

у́сталь: neznat únavu, být neúnavnýне знать уста́ли

почу́вствовать: dát pocítit/znát, ukázatдать почу́вствовать

душа́: znát svou míru, pít s mírouдуша́ ме́ру зна́ет

па́лец: znát koho/co jako své botyзнать кого/что как свои́ пять па́льцев

пять: znát jako své botyзнать как свои́ пять па́льцев

со́весть: Je třeba znát hranice.На́до и со́весть знать.

чужо́й: znát z doslechu, mít zprávu z druhé rukyс чужи́х слов говори́ть