Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) дава́ть, дари́ть что комуNedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.dávat najevo coдава́ть поня́ть
  2. (umísťovat) co kam класть, сова́тьTo nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.dávat pozor na koho/co hlídatприсма́тривать, надзира́ть за кем/чемDávej pozor, aby... varovat se něčehoОстерега́йся кого/чего...Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.Бу́дьте внима́тельны!dávat přednost čemu před čímпредпочита́ть что чему
  3. (film ap.) пока́зыватьCo dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?
  4. hovor.(rovnat se) дава́ть, ро́вно, получа́ться

Vyskytuje se v

pozor: dávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным

sázka: dávat/dát co v sázkuста́вить/поста́вить на ка́рту что

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

hodina: dávat hodinyдава́ть уро́ки

příklad: dávat za příkladста́вить в приме́р

vina: dávat za vinuвменя́ть в вину́

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

rozum: dávat komu rozumyдава́ть кому сове́ты

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

vědomost: na vědomost se dává, že...сообща́ется о том, что...

медве́жий: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́тка: дава́ть взя́ткуuplácet, dávat úplatek

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

дава́ть: дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čím

дава́ть: дава́ть прика́зdávat příkaz, přikazovat, nařizovat, poroučet co

дава́ть: дава́ть сове́тdávat radu, radit komu co

дари́ть: дари́ть ко дню́ рожде́нияdávat k narozeninám

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

нота́ция: чита́ть кому нота́цииdávat kázání, číst levity komu

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

приме́р: ста́вить кого в приме́рdávat koho za vzor

смысл: Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nedává (žádný) smysl.