Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) дава́ть, дари́ть что комуNedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.dávat najevo coдава́ть поня́ть
  2. (umísťovat) co kam класть, сова́тьTo nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.dávat pozor na koho/co hlídatприсма́тривать, надзира́ть за кем/чемDávej pozor, aby... varovat se něčehoОстерега́йся кого/чего...Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.Бу́дьте внима́тельны!dávat přednost čemu před čímпредпочита́ть что чему
  3. (film ap.) пока́зыватьCo dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?
  4. hovor.(rovnat se) дава́ть, ро́вно, получа́ться

Vyskytuje se v

pozor: внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельнымdávat pozor (ve vyučování)

sázka: ста́вить/поста́вить на ка́рту чтоdávat/dát co v sázku

dobrý: Смотри́ как сле́дует.Dávej dobrý pozor.

hodina: дава́ть уро́киdávat hodiny

příklad: ста́вить в приме́рdávat za příklad

vina: вменя́ть в вину́dávat za vinu

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

když: Бла́го даю́т, так бери́.Ber, když dávají.

rozum: дава́ть кому сове́тыdávat komu rozumy

rychle: Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.Kdo rychle dává, dvakrát dává.

vědomost: сообща́ется о том, что...na vědomost se dává, že...

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́тка: дава́ть взя́ткуuplácet, dávat úplatek

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

дава́ть: дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čím

дари́ть: дари́ть ко дню́ рожде́нияdávat k narozeninám

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

приме́р: ста́вить кого в приме́рdávat koho za vzor

dávat: дава́ть поня́тьdávat najevo co