Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

nabití: rychlé nabitíбы́страя заря́дка

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

rychlý: rychlé občerstveníфастфу́д, рестора́н бы́строго обслу́живания

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

útvar: Útvar rychlého nasazeníспецотря́д бы́строго реаги́рования

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

letět: Čas rychle letí.Вре́мя бы́стро лети́т.

nasazení: jednotka rychlého nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

opadnout: Nadšení rychle opadlo.Восто́рг схлы́нул бы́стро.

vyvíjet se: Události se vyvíjely rychle.Собы́тия развива́лись бы́стро.

rychlý: rychlý jako bleskбы́стрый как мо́лния

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

мо́жно: как мо́жно быстре́еco nejrychleji

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

ско́рый: заку́ска на ско́рую ру́куrychlé občerstvení

гнать: Не гони́.Nejeď moc rychle.

скоропо́ртящийся: скоропо́ртящиеся проду́ктыrychle se kazící potraviny