Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec

občerstvení: заку́ска на ско́рую ру́куrychlé občerstvení

rychlý: фастфу́д, рестора́н бы́строго обслу́живанияrychlé občerstvení

šíp: бы́стрый как стрела́rychlý jako šíp

útvar: спецотря́д бы́строго реаги́рованияÚtvar rychlého nasazení

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

letět: Вре́мя бы́стро лети́т.Čas rychle letí.

nasazení: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka rychlého nasazení

opadnout: Восто́рг схлы́нул бы́стро.Nadšení rychle opadlo.

vyvíjet se: Собы́тия развива́лись бы́стро.Události se vyvíjely rychle.

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

мо́жно: как мо́жно быстре́еco nejrychleji

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

скоропо́ртящийся: скоропо́ртящиеся проду́ктыrychle se kazící potraviny

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

rychle: Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.Kdo rychle dává, dvakrát dává.