Hlavní obsah

rychlý

Vyskytuje se v

nabití: rychlé nabitíбы́страя заря́дка

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

útvar: Útvar rychlého nasazeníспецотря́д бы́строго реаги́рования

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

nasazení: jednotka rychlého nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

ско́рый: заку́ска на ско́рую ру́куrychlé občerstvení