Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

rychlý: rychlé občerstveníфастфу́д, рестора́н бы́строго обслу́живания

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

útvar: Útvar rychlého nasazeníспецотря́д бы́строго реаги́рования

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

letět: Čas rychle letí.Вре́мя бы́стро лети́т.

nasazení: jednotka rychlého nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

opadnout: Nadšení rychle opadlo.Восто́рг схлы́нул бы́стро.

vyvíjet se: Události se vyvíjely rychle.Собы́тия развива́лись бы́стро.

медици́нский: rychlá lékařská pomocско́рая медици́нская по́мощь

мо́жно: co nejrychlejiкак мо́жно быстре́е

развёртывание: síly rychlého nasazeníси́лы бы́строго развёртывания

ско́рый: záchranka, rychlá zdravotnická pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

скоропо́ртящийся: rychle se kazící potravinyскоропо́ртящиеся проду́кты

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.