Hlavní obsah

rychlý

Vyskytuje se v

občerstvení: заку́ска на ско́рую ру́куrychlé občerstvení

šíp: бы́стрый как стрела́rychlý jako šíp

útvar: спецотря́д бы́строго реаги́рованияÚtvar rychlého nasazení

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

nasazení: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka rychlého nasazení

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

rychlý: фастфу́д, рестора́н бы́строго обслу́живанияrychlé občerstvení