Hlavní obsah

медици́нский

Vyskytuje se v

вскры́тие: soudní pitvaсуде́бно-медици́нское вскры́тие

неотло́жный: pohotovostní lékařská službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

но́жницы: krejčovské/zahradnické/zdravotnické nůžkyпортно́вские/садо́вые/медици́нские но́жницы

обслу́живание: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

пия́вка: pijavka lékařskáпия́вка медици́нская обыкнове́нная

ско́рый: záchranka, rychlá zdravotnická pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

осмо́тр: lékařská prohlídka, vyšetřeníмедици́нский осмо́тр

спра́вка: lékařské potvrzeníмедици́нская спра́вка

факульте́т: lékařská fakultaмедици́нский факульте́т

expertiza: soudní/lékařská expertizaсуде́бная/медици́нская эксперти́за

lékařský: lékařská fakultaмедици́нский факульте́т

osvědčení: lékařské osvědčeníмедици́нская спра́вка

péče: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

pitva: soudní pitvaсуде́бно-медици́нское вскры́тие

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

služba: lékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

středisko: zdravotní střediskoмедици́нский пункт, hovor. медпу́нкт

zákrok: lékařský zákrokмедици́нское вмеша́тельство

zdravotní: zdravotní střediskoздравпу́нкт, медици́нский пункт

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

zpráva: lékařská zprávaмедици́нская спра́вка

elastický: zdravotní elastické punčochyмедици́нские эласти́чные чулки́

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

instrument: lékařský instrumentмедици́нский инструме́нт

kontrola: med. lékařská kontrolaмедици́нский осмо́тр

lůžko: transportní lůžko pro pacienty(медици́нская) ката́лка

nůžky: krejčovské/zahradnické/zdravotnické nůžkyпортно́вские/садо́вые/медици́нские но́жницы

potvrzení: lékařské potvrzeníмедици́нская спра́вка, медспра́вка

špička: lékařské špičkyмедици́нские свети́ла

медици́нский: rychlá lékařská pomocско́рая медици́нская по́мощь