Hlavní obsah

lékařský

Přídavné jméno

  • враче́бный(fakulta ap.) медици́нскийpod lékařským dohledemпод наблюде́нием врача́lékařská prohlídkaвраче́бный осмо́трlékařská fakultaмедици́нский факульте́т

Vyskytuje se v

expertiza: soudní/lékařská expertizaсуде́бная/медици́нская эксперти́за

osvědčení: lékařské osvědčeníмедици́нская спра́вка

péče: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

posudek: lékařský posudekзаключе́ние врача́

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

služba: lékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zákrok: lékařský zákrokмедици́нское вмеша́тельство

zpráva: lékařská zprávaмедици́нская спра́вка

dozor: lékařský dozorвраче́бное наблюде́ние

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

instrument: lékařský instrumentмедици́нский инструме́нт

kontrola: med. lékařská kontrolaмедици́нский осмо́тр

potvrzení: lékařské potvrzeníмедици́нская спра́вка, медспра́вка

špička: lékařské špičkyмедици́нские свети́ла

předpis: výdej léků na lékařský předpisвы́дача лека́рств по реце́птам

медици́нский: rychlá lékařská pomocско́рая медици́нская по́мощь

неотло́жный: pohotovostní lékařská službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

обслу́живание: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

пия́вка: pijavka lékařskáпия́вка медици́нская обыкнове́нная

враче́бный: lékařský posudekвраче́бная эксперти́за

осмо́тр: lékařská prohlídka, vyšetřeníмедици́нский осмо́тр

спра́вка: lékařské potvrzeníмедици́нская спра́вка

факульте́т: lékařská fakultaмедици́нский факульте́т

lékařský: lékařská fakultaмедици́нский факульте́т