Hlavní obsah

мо́жно

Příslovce

  1. je možné, seМо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.как мо́жно быстре́еco nejrychleji
  2. smí se, může seЗдесь мо́жно кури́ть?Smí se tady kouřit?

Vyskytuje se v

сказа́ть: tak říkajíc, abych tak řekl, lze říciмо́жно сказа́ть

уби́ться: To mě podrž!Уби́ться мо́жно!

умере́ть: k smrti, k popukáníумере́ть мо́жно

мо́жно: co nejrychlejiкак мо́жно быстре́е

войти́: Mohu vstoupit?Мне мо́жно войти́?

подозрева́ть: Lze předpokládat...Мо́жно подозрева́ть...

па́лец: moci spočítat koho/co na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть кого/что мо́жно

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

dostání: být k dostáníмо́жно купи́ть/доста́ть

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

říkat: tak říkajíc, jak se říkáтак/мо́жно сказа́ть

moct: Může se tady kouřit?Здесь мо́жно кури́ть?

napravit: Chybu je možné napravit.Оши́бку мо́жно испра́вить.

předpokládat: Lze předpokládat, že...Мо́жно предполага́ть, что...

přidat: Můžu si přidat?Мо́жно доба́вки?

slovíčko: Na slovíčko, prosím.Мо́жно вас на па́ру слов?

spolehnutí: Je na něho spolehnutí.На него́ мо́жно положи́ться.

usoudit: Lze usoudit, že...Мо́жно сде́лать вы́вод, что...

zešílení: To je k zešílení.От э́того с ума́ мо́жно сойти́.

se, si: Člověk by se ukousal nudou.От ску́ки мо́жно помере́ть., От ску́ки му́хи до́хнут.

spočítat: spočítat na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть мо́жно

как: co (možná)как мо́жно/нельзя́