Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

 1. (osoba jako původce i objekt děje) -сь, -ся(při zdůraznění) себя́uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́
 2. (vyjádření vzájemnosti) -сь, -ся, друг дру́гаMusíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.
 3. si (sám sobě) себе́pronajmout si kancelářвзять в аре́нду о́фис
 4. (vyjádření trpného stavu) -сь, -ся
 5. (vyjádření bezděčné činnost) -сь, -ся
 6. (neosobní vyjádření) -сь
 7. (vyjádření kvality) -сь, -ся
 8. (stav vznikající bez vůle) хоте́ться кому
 9. (vyjadřuje účast činitele na ději) -сь, -ся
 10. expr.(vyjadřuje větší intenzitu děje) -сь, -ся
 11. expr.(vyjadřuje větší míru děje) -сь, -ся
 12. se (vyjadřuje dosažení činnosti) -сь, -ся
 13. se (vyjadřuje dosažení intenzívnějšího průběhu) -сь, -ся
 14. se (nad hranici, nad obvyklou míru) -сь, -ся, себя́
 15. se (vyjadřuje započetí děje) -сь, -ся, себя́
 16. se (vyjadřuje vyčerpání ap.) -сь, -ся, себя́
 17. se (vyjadřuje plnou míru děje) -сь, -ся
 18. (jako stálá součást sloves) -сь, -ся
 19. -сь, -ся
 20. (u sloves pohybu) -сь, -ся, собо́й

Vyskytuje se v

bavit se: Proč se s ním bavit?Чего́ с ним разгова́ривать?

hrát si: hrát si se sestrouигра́ть с сестро́й

míč: hrát si s míčemигра́ть в мяч

ohlas: setkat se s ohlasemнайти́ о́тклик

panenka: hrát si s panenkamiигра́ть в ку́клы

párat se: Nepárej se s tím!Не вози́сь ты с э́тим!

pohrávat si: pohrávat si s city/ohněmигра́ть чу́вствами/огнём

pochopení: setkat se s plným pochopenímвстре́тить по́лное понима́ние

poradit si: poradit si s úkolemспра́виться с зада́чей

radit se: radit se s lékařemсове́товаться с врачо́м

seznámit se: Seznamte se s ...Познако́мьтесь с ...

scházet se: scházet se s kamarádyвстреча́ться с друзья́ми

smolit: smolit se s úlohamiпыхте́ть над уро́ками

vzít: vzít koho/co s sebouвзять с собо́й кого/что

zatancovat si: Ráda si s vámi zatančím.С удово́льствием станцу́ю с ва́ми.

oheň: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

smířit se: smířit se s Bohemсмири́ться пе́ред Бо́гом

zahrávat si: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

влечь: přinášet s sebou, mít za následekвлечь за собо́й

вы́нос: káva s sebouко́фе на вы́нос

игра́ть: hrát si s ohněmигра́ть с огнём

встре́титься: setkat se s těžkostmiвстре́титься с тру́дностями

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

захвати́ть: Nezapomeň s sebou vzít deštník.Не забу́дь захвати́ть зо́нтик.

ку́кла: hrát si s panenkami doslova i přeneseněигра́ть в ку́клы

перепи́ска: dopisovat si s přítelemбыть в перепи́ске с дру́гом

порва́ть: rozejít se s manželemпорва́ть с му́жем

расплати́ться: vyrovnat se s věřiteliрасплати́ться с кредито́рами

с: vzít s sebouвзять с собо́й

разгова́ривать: Nebavím se s ním už dlouho.Я с ним давно́ не разгова́риваю.

шути́ть: zahrávat si s ohněmшути́ть с огнём

щит: přen. vrátit se se štítem/na štítěверну́ться со щито́м/на щите́