Hlavní obsah

встре́титься

Vyskytuje se v

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

сре́тение: Na Hromnice o hodinu více.На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.

přijít: přijít do styku s kým/čímвстре́титься с кем/чем

sejít se: Kdy se sejdeme?Когда́ встре́тимся?

setkat se: Kde se setkáme?Где мы встре́тимся?

uvidět: Ještě se uvidíme.Мы ещё встре́тимся.

tvář: setkat se tváří v tvář s kýmвстре́титься лицо́м к лицу́ с кем

встре́титься: setkat se s těžkostmiвстре́титься с тру́дностями