Hlavní obsah

oheň

Vyskytuje se v

křest: přen. křest ohněmбоево́е креще́ние, креще́ние огнём

bengálský: bengálský oheňбенга́льский ого́нь

ničit: ničit ohněmвыжига́ть

otevřený: otevřený oheňоткры́тое пла́мя

pohrávat si: pohrávat si s city/ohněmигра́ть чу́вствами/огнём

rozdělat: rozdělat oheňразвести́ костёр

táborový: táborový oheňкостёр

vařit: vařit na mírném ohniвари́ть на ме́дленном огне́

olej: přilévat olej do ohněлить ма́сло в ого́нь

přilít: přilít olej do ohněподли́ть ма́сла в ого́нь

zahrávat si: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

игра́ть: игра́ть с огнёмhrát si s ohněm

ого́нь: вари́ть на ме́дленном огне́vařit na mírném ohni

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

переки́нуться: Ого́нь переки́нулся на сосе́дний дом.Oheň přeskočil na sousední dům.

подли́ть: подли́ть ма́сла в ого́ньpřilít olej do ohně

пыл: с пылу́, с жа́руpřímo z ohně/trouby

дым: нет ды́ма без огня́není kouře bez ohně

кашта́н: таска́ть кашта́ны из огня́tahat horké kaštany z ohně

ме́жду: ме́жду двух огне́йmezi dvěma ohni

шути́ть: шути́ть с огнёмzahrávat si s ohněm