Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ozbrojený konflikt) война́kniž. браньvyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́Vypukla válka.Вспы́хнула война́.polit. studená válkaхоло́дная война́hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́
  2. (spor, hádka ap.) война́válka nervůвойна́ не́рвов

Vyskytuje se v

bleskový: hist. blesková válkaмолниено́сная война́, блицкри́г

husitský: husitské válkyгуси́тские во́йны

občanský: občanská válkaгражда́нская война́

stoletý: Stoletá válkaСтоле́тняя война́

studený: polit. studená válkaхоло́дная война́

světový: hist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́

totální: totální válkaтота́льная война́

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaтридцатиле́тняя война́

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

vyhlásit: vyhlásit válkuобъяви́ть войну́

zákopový: voj. zákopová válkaоко́пная война́

zdvihový: zdvihový objem válceрабо́чий объём цили́ндра

napoleonský: napoleonské válkyнаполео́новские во́йны

válec: objem válceобъём по́лости цили́ндра

vést: vést válkuвести́ войну́

vypuknout: Vypukla válka.Разрази́лась/Вспы́хнула война́.

za: za válkyво вре́мя войны́

začít: začít válkuразвяза́ть войну́

peklo: projít peklem válkyпройти́ (че́рез) ад войны́

вели́кий: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

вести́: vést válku, válčit, bojovatвести́ войну́

оте́чественный: Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSRВели́кая Оте́чественная война́

война́: vést válkuвести́ войну́

вспы́хнуть: Vypukla válka.Вспы́хнула война́.

до: před válkouдо войны́

мирово́й: světová válkaмирова́я война́

válka: polit. studená válkaхоло́дная война́