Hlavní obsah

boj

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

konkurenční: konkurenční bojконкуре́нтная борьба́

proti: boj muže proti mužiрукопа́шный бой

přežití: boj o přežitíборьба́ за выжива́ние

zápal: v zápalu bojeв пылу́ борьбы́

zblízka: boj zblízkaрукопа́шный бой

ideologický: ideologický bojидеологи́ческая/иде́йная борьба́

poddat se: poddat se bez bojeсда́ться без бо́я

podléhat: podléhat v bojiтерпе́ть пораже́ние

podlehnout: podlehnout v bojiпотерпе́ть пораже́ние

svoboda: boj za svoboduборьба́ за свобо́ду

úporný: úporný bojнапряжённая борьба́

vzdát se: vzdát se bez bojeсда́ться без бо́я

kříž: bát se koho/čeho jako čert křížeбоя́ться кого/чего как чёрт ла́дана

muž: boj muže proti mužiодино́чный бой

smět: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться - в лес не ходи́ть.

ukousnout: Neboj (se), neukousnu tě.Не бо́йся, я тебя́ не съем/не оби́жу.

ого́нь: bát se koho/čeho jak čert křížeбоя́ться кого/чего как огня́

дава́ть: vyvolávat bojдава́ть сраже́ние

нала́диться: Neboj se, vše se urovná.Не волну́йся, всё нала́дится.

бой: vybojovat, získávat bojemс бою́ брать что

волк: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться в лес не ходи́ть.

ла́дан: Bojí se jako čert kříže.Как чёрт ла́дана бои́тся.

стра́шно: Bojím se.Мне стра́шно.

точи́ть: chystat se do boje proti všemточи́ть нож на всех

цы́почки: chodit před kým po špičkách, přen. mít respekt před kým, bát se kohoна цы́почках ходи́ть перед кем

bát se: Neboj se.Не бо́йся.