Hlavní obsah

svoboda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svobodné rozhodování) свобо́даtvůrčí svobodaсвобо́да тво́рчестваsvoboda slova/tiskuсвобо́да сло́ва/печа́тиosobní svobodaли́чная свобо́да
  2. (politická nezávislost) незави́симость, свобо́да, во́льностьboj za svoboduборьба́ за свобо́ду
  3. (vymezená volnost) свобо́да, во́ляsvoboda pohybuсвобо́да движе́нийpropustit na svoboduотпусти́ть на свобо́дуpráv. trest odnětí svobodyнаказа́ние лише́нием свобо́ды

Vyskytuje se v

omezování: ограниче́ние свобо́ды ли́чностиpráv. omezování osobní svobody

osobní: ли́чная свобо́даosobní svoboda

projev: свобо́да выска́зыванияsvoboda projevu

shromažďování: свобо́да собра́нийpráv. svoboda shromažďování

tisk: свобо́да печа́тиsvoboda tisku

trest: лише́ние свобо́дыtrest odnětí svobody

vyznání: свобо́да вероиспове́данияsvoboda vyznání

odsoudit: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

rozený: Я́на Нова́кова, урождённая Свобо́доваJana Nováková, rozená Svobodová

rozlučka: холостя́цкая вечери́нкаrozlučka se svobodou

вероиспове́дание: свобо́да вероиспове́данияsvoboda vyznání

ли́чность: свобо́да ли́чностиosobní svoboda jednotlivce

свобо́да: свобо́да ли́чностиosobní svoboda

вы́бор: свобо́да вы́бораsvoboda volby

лише́ние: лише́ние свобо́дыodnětí svobody

приговори́ть: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

svoboda: свобо́да тво́рчестваtvůrčí svoboda