Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

projev: свобо́да выска́зыванияsvoboda projevu

účast: вы́разить сочу́вствиеprojevit účast

lítost: прояви́ть глубо́кое сострада́ниеprojevit hlubokou lítost

pochybnost: прояви́ть сомне́нияprojevit pochybnosti

projet se: поката́ться на велосипе́деprojet se na kole

projevit: расще́дритьсяprojevit štědrost

vystoupit: вы́ступить с докла́домvystoupit s projevem

xenofobie: проявле́ния ксенофо́бииprojevy xenofobie

вы́разить: вы́разить жела́ниеprojevit přání

держа́ть: держа́ть речьmluvit, mít projev

соболе́знование: вы́разить соболе́знованиеprojevit soustrast

тума́нный: тума́нная речьmdlý projev

projet: съе́здить всю Евро́пуprojet celou Evropu