Hlavní obsah

lítost

Vyskytuje se v

upřímný: чистосерде́чное раска́яниеupřímná lítost

pocítit: раска́ятьсяpocítit lítost

раска́яние: де́йственное/чистосерде́чное раска́яниеúčinná/upřímná lítost

раска́иваться: Раска́иваться никогда́ не по́здно.Na lítost není nikdy pozdě.

lítost: прояви́ть глубо́кое сострада́ниеprojevit hlubokou lítost