Hlavní obsah

výraz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzezření) выраже́ние, ми́мика(v očích ap.) взглядvýraz ve tvářiми́на
  2. (vyjádření, projev) выраже́ние, проявле́ние, воплоще́ние(umělecký ap.) мане́раjako výraz úctyкак выраже́ние уваже́нияpěvecký/taneční výrazмане́ра пе́ния/та́нца
  3. (vztahů, operací) выраже́ниеregulární výrazрегуля́рное выраже́ниеalgebraický výrazалгебраи́ческое выраже́ние
  4. (slovo, slovní spojení ap.) выраже́ние, оборо́тspisovný/vulgární výrazлитерату́рное/вульга́рное выраже́ниеustálený/zastaralý výrazусто́йчивое/устаре́лое выраже́ние

Vyskytuje se v

hovorový: hovorový výrazразгово́рное выраже́ние

lidový: ling. lidový výrazпросторе́чное выраже́ние

regulární: regulární výrazрегуля́рное выраже́ние

kyselý: kyselý výrazки́слый вид

protikladný: protikladné výrazyанто́нимы

přeložitelný: obtížně přeložitelný výrazтру́дно переводи́мый те́рмин

вульга́рный: вульга́рное выраже́ниеvulgární výraz

ходово́й: ходово́е выраже́ниеběžný výraz