Hlavní obsah

lidový

Přídavné jméno

  1. (o lidu, z lidu, od lidu) наро́дныйlidové písněнаро́дные пе́сниling. lidový výrazпросторе́чное выраже́ние
  2. (lidem určený, srozumitelný) наро́дныйlidová jídelnaхарче́вня

Vyskytuje se v

čínský: Кита́йская Наро́дная Респу́блика, КНРČínská lidová republika

demokracie: наро́дная демокра́тияlidová demokracie

moudrost: наро́дная му́дростьlidová moudrost

pořekadlo: наро́дные погово́ркиlidová pořekadla

rčení: наро́дная посло́вицаlidové rčení

slovesnost: у́стное наро́дное тво́рчествоústní lidová slovesnost

zvyk: наро́дные обы́чаиlidové zvyky

léčitel: наро́дный цели́тель/врачева́тельlidový léčitel

tanec: класси́ческий/наро́дный та́нецklasický/lidový tanec

zpěvák: наро́дный певе́цlidový zpěvák

комисса́р: наро́дный комисса́рlidový komisař, ministr

му́дрость: наро́дная му́дростьlidová moudrost

погово́рка: наро́дные погово́ркиlidová pořekadla

национа́льный: национа́льный костю́мlidový kroj

обы́чай: наро́дные обы́чаиlidové tradice

lidový: просторе́чное выраже́ниеling. lidový výraz