Hlavní obsah

rozšířený

Vyskytuje se v

reprodukce: ekon. prostá/rozšířená reprodukceпросто́е/расши́ренное воспроизво́дство

rozšíření: rozšíření EUрасшире́ние Евросою́за

fáma: rozšířit fámuраспусти́ть молву́

klep: rozšířit klepразнести́ спле́тню

rozšíření: dopr. rozšíření vozovkyушире́ние прое́зжей ча́сти

rozšířit: rozšířit cestuрасши́рить доро́гу

výuka: škola s rozšířenou výukou cizích jazykůшко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нных языко́в

воспроизво́дство: расши́ренное воспроизво́дствоrozšířená reprodukce