Hlavní obsah

tisk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proces) печа́ть, печа́таниеchyba tiskuопеча́ткаdigitální tiskцифрова́я печа́тьofsetový tiskофсе́тная печа́тьčernobílý/barevný tiskчёрная/цветна́я печа́ть
  2. (způsob uveřejnění) печа́тьsvoboda tiskuсвобо́да печа́ти
  3. (reprodukce, kniha ap.) печа́тное изда́ние
  4. (sdělovací prostředek) пре́сса, печа́тьperiodický tiskпериоди́ческая печа́ть, перио́дикаdenní tiskежедне́вные газе́тыdomácí/zahraniční tiskме́стная/зарубе́жная печа́тьbulvární tiskжёлтая пре́сса

Vyskytuje se v

bulvární: жёлтая/бульва́рная пре́ссаbulvární tisk

hloubka: глубо́кая печа́тьpolygr. tisk z hloubky hlubotisk

periodický: перио́дикаperiodický tisk

svoboda: свобо́да сло́ва/печа́тиsvoboda slova/tisku

výška: типогра́фская печа́тьpolygr. tisk z výšky

náhled: предвари́тельный просмо́тр (пе́ред печа́тью)výp. náhled před tiskem

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk

ofsetový: офсе́тная печа́тьofsetový tisk

proběhnout: В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.Tiskem proběhla zajímavá zpráva.

schválit: подпи́сано в печа́тьschváleno do tisku

печа́ть: высо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochy

пло́ский: пло́ская печа́тьtisk z plochy

бульва́рный: бульва́рная печа́тьbulvární tisk

да́йджест: да́йджест пре́ссыpřehled tisku, výběr z tisku

tisk: опеча́ткаchyba tisku