Hlavní obsah

tiskový

Přídavné jméno

  • печа́тныйtisková agenturaтелегра́фное аге́нтствоtiskový mluvčíпресс-секрета́рьtisková chybaопеча́ткаtisková konferenceпресс-конфере́нция

Odvozená slova

tisk

Vyskytuje se v

agentura: tisková/reklamní/personální agenturaтелегра́фное/рекла́мное/ка́дровое аге́нтство

chyba: tisková chybaопеча́тка

mluvčí: tiskový mluvčíпресс-секрета́рь

středisko: tiskové střediskoпресс-це́нтр

zpráva: oficiální tisková zprávaофициа́льный пресс-рели́з

centrum: tiskové centrumпресс-це́нтр

kancelář: tisková kancelářпресс-бюро́, информацио́нное аге́нтство

konference: svolat tiskovou konferenciсозва́ть пресс-конфере́нцию

prohlášení: oficiální tiskové prohlášeníофициа́льный пресс-рели́з

tajemník: tiskový tajemníkпресс-секрета́рь

аге́нтство: tisková kancelář/agenturaинформацио́нное/телегра́фное аге́нтство

спи́кер: tiskový mluvčíпресс-спи́кер

телегра́фный: tisková agenturaтелегра́фное аге́нтство

центр: tiskové střediskoпресс-це́нтр

tiskový: tisková agenturaтелегра́фное аге́нтство