Hlavní obsah

tisk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proces) печа́ть, печа́таниеchyba tiskuопеча́ткаdigitální tiskцифрова́я печа́тьofsetový tiskофсе́тная печа́тьčernobílý/barevný tiskчёрная/цветна́я печа́ть
  2. (způsob uveřejnění) печа́тьsvoboda tiskuсвобо́да печа́ти
  3. (reprodukce, kniha ap.) печа́тное изда́ние
  4. (sdělovací prostředek) пре́сса, печа́тьperiodický tiskпериоди́ческая печа́ть, перио́дикаdenní tiskежедне́вные газе́тыdomácí/zahraniční tiskме́стная/зарубе́жная печа́тьbulvární tiskжёлтая пре́сса

Vyskytuje se v

bulvární: bulvární tiskжёлтая/бульва́рная пре́сса

hloubka: polygr. tisk z hloubky hlubotiskглубо́кая печа́ть

svoboda: svoboda slova/tiskuсвобо́да сло́ва/печа́ти

výška: polygr. tisk z výškyтипогра́фская печа́ть

náhled: výp. náhled před tiskemпредвари́тельный просмо́тр (пе́ред печа́тью)

ofsetový: ofsetový tiskофсе́тная печа́ть

proběhnout: Tiskem proběhla zajímavá zpráva.В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.

schválit: schváleno do tiskuподпи́сано в печа́ть

velkoplošný: velkoplošný tiskширокоформа́тная печа́ть

печа́ть: высо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochy

пло́ский: пло́ская печа́тьtisk z plochy

бульва́рный: бульва́рная пре́ссаbulvární tisk

да́йджест: да́йджест пре́ссыpřehled tisku, výběr z tisku