Hlavní obsah

napsat

Dokonavé sloveso

  1. (psaním zaznamenat) написа́ть, записа́тьnapsat zprávu pro tiskсде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat si telefonní čísloзаписа́ть но́мер телефо́наnapsat na strojiотпеча́тать на маши́нкеnapsat nanečistoнаписа́ть на́черно
  2. (psaním vytvořit) сочини́ть, написа́тьnapsat sbírku básníнаписа́ть собра́ние стихотворе́ний
  3. (poslat dopis) написа́ть

Vyskytuje se v

recept: вы́писать реце́птnapsat recept

zátah: написа́ть статью́ за оди́н присе́стnapsat článek na jeden zátah

лоб: на лбу напи́саноna čele napsáno

как: Как то́лько прие́ду, напишу́.Jakmile přijedu, napíšu.

логи́н: Введи́те логи́н и паро́ль.Napište uživatelské jméno a heslo.

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk