Hlavní obsah

как

Příslovce

 • jak, jakpakКак (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

Spojka

 1. přirovnáníjako, jakбе́лый как снегbílý jako sníhБу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.
 2. ztotožnění se
 3. v uvozovacích výrazech a větách
 4. když, jak,

Fráze

 1. как бу́дто (бы) jakoby, jako kdyby
 2. как бы то ни бы́ло v každém případě, za každých podmínek, je tomu jakkoli
 3. как бы не aby (ne)
 4. как вдруг když vtom
 5. hovor.как и что Jak to jde., Jak se věci mají.
 6. как ни i když, třebaže, přestože
 7. hovor.как ни говори́(те) přece, přesto
 8. как мо́жно/нельзя́ co (možná)
 9. как ра́з zrovna, právě, akorát
 10. hovor.как ра́з akorát, přesně
 11. как... так když..., (tak)..., jakmile..., tak...
 12. zast.как ско́ро jakmile, jen co, hned jak
 13. как то́лько jakmile, jen co,

Vyskytuje se v

бог: dá-li bůh(как) бог даст

верте́ть: ať děláš co děláš..., ať to vezmeš z kterékoliv stranyкак ни верти́

ви́дный: jak vidno, jak je vidětкак ви́дно

води́ться: jako obvykle, jak bývá zvykemкак во́дится

войти́: nenechal koho ani vejít a hned...не дал войти́, как...

вот: Tak je to!, Á, tak!Вот (оно́) как/что!

встрёпанный: jako když do něj střelí vstal, vyskočil ap.как встрёпанный

говори́ться: jak se říkáкак говори́тся

два́жды: jak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasnéкак два́жды два

до́ма: jako doma být, cítit se ap.как до́ма

жизнь: Jak jde život?, Jak se máte?Как жизнь?

зо́нтик: platný jak mrtvému zimníkкак ры́бке зо́нтик ну́жен кто что

изве́стно: jak (je) známoкак изве́стно

как: jakoby, jako kdybyкак бу́дто (бы)

ка́к-то: jednou, jedenkrátка́к-то раз

ка́нуть: jako by se voda zavřela nad kým/čímкак в воду́ ка́нул кто

колесо́: být v jednom kole, neustále spěchatкружи́ться как бе́лка в колесе́

куда́: velmi, značně, veliceкуда́ как

кур: dostat se do pěkné bryndy/kaše bez vlastního zaviněníкак кур во щи (попа́сть)

ме́жду: mezitím, coме́жду тем как

ми́ленький: (poslušný) jako beránekкак ми́ленький

ми́нимум: minimálně, přinejmenšímкак ми́нимум

наприме́р: (jako) napříkladкак наприме́р

нельзя́: nejlépe jak je to možnéкак нельзя́ лу́чше

никогда́: jako nikdy (jindy), jako ještě nikdyкак никогда́

пёс: jako pesкак пёс

писа́ть: mluví jako knihaговори́т как пи́шет

пожива́ть: Jak se máte?, Jak se vám daří?Как пожива́ете?

пора́: od té doby, coс тех по́р как

пра́вило: obyčejně, zpravidla, obvykleкак пра́вило

равно́: stejně (tak) jako, jako iравно́ как (и)

рука́: zmizelo co jako mávnutím (kouzelného) proutkuкак руко́й сня́ло что

сле́довать: jaksepatří, pořádně, náležitěкак сле́дует

смерть: (je) hrozné jakсмерть как

со́кол: chudý jako kostelní myšгол как со́кол

стёклышко: čistý jako sníh/lilieкак стёклышко кто

сте́лька: na mol, nalitý pod obrazкак сте́лька пьян

стра́нно: i když je to (po)divné, paradoxněкак ни стра́нно

так: stejně jako kdo/coтак же как (и)

таково́й: jako takový, ve své podstatěкак таково́й

тем: a zatím(co), a mezitím (co)и ме́жду тем (как)

тогда́: přestože, ačkoli(v), i kdyžтогда́ как

у́жас: (taková) hrůzaу́жас как(о́й)

успе́ть: jen co..., už...не успе́ет (сде́лать) что, (как)...

штык: na vteřinu/chlup přesněкак штык

воск: jako z vosku měkkýкак воск

жердь: hubený/dlouhý jako bidloхудо́й/дли́нный как жердь

игру́шка: jako panenka krásnýкак игру́шка

ладо́нь: jako na dlaniкак на ладо́ни

лес: nic nechápat, špatně se orientovatкак в лесу́

ло́шадь: dřít jako kůňрабо́тать как ло́шадь

мере́ть: padají jak mouchy umírajíмрут как му́хи

мо́жно: co nejrychlejiкак мо́жно быстре́е

мы́шка: Sedí jako myška. Как мы́шка сиди́т.

наро́чно: jako naschválкак наро́чно

ого́нь: bát se koho/čeho jak čert křížeбоя́ться кого/чего как огня́

ошпа́ренный: jako namydlený blesk, jako když střelíкак ошпа́ренный

разоде́тый: vyfintěný jako papoušekразоде́тый как пету́х

сдуть: vypařil se, zmizel kdoкак ве́тром сду́ло кого

стрела́: rovný jako pravítkoпрямо́й как стрела́

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

жи́ться: Jak se vám daří?Как вам живётся?

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

ко́е-ка́к: ledabyle udělané úkolyуро́ки пригото́влены ко́е-ка́к

крути́ться: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

магни́т: kdo/co přitahuje koho jako magnetкак магни́т притя́гивает кто/что кого

называ́ться: Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?Как э́то называ́ется?

но́рма: Jak se máš? Normálka.Как дела́? Но́рма.

переводи́ться: Jak se přeloží ....?Как перево́дится ...?

подоба́ть: Jak se sluší (a patří).Как подоба́ет.

поступи́ть: Co mám udělat?Как мне поступи́ть?

приказа́ть: Jak si přejete.Как прика́жете.

самочу́вствие: Jak se cítíte?, Jak se máte?Как ва́ше самочу́вствие?

спа́ться: Jak ses vyspal(a)?Как спало́сь?

ту́ча: Mračí se.Он как ту́ча.

ты: Jak se máš?Как ты (живёшь)?

уби́тый: Spí jak zabitý. Спит как уби́тый.

а́хнуть: Ani se nenadál a (už)..., Než (bys) řekl švec už...А́хнуть не успе́л, как...

beránek: mírný jako beránekкро́ткий как ове́чка

bez, beze: bez ladu a skladuкак попа́ло, беспоря́дочно

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

hlava: hlava děraváдыря́вая голова́, голова́ как решето́

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

lusk: holka jako luskде́вушка как я́годка

mazaný: mazaný jako liškaхи́трый как лиса́

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

naschvál: jako naschválкак наро́чно

obvykle: jako obvykleкак обы́чно

po: růst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

pohan: klít jako pohanруга́ться как изво́зчик

posedět: Chvíli neposedí!Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!

povídat: povídá se, že...говоря́т, что..., как говоря́т...

ráj: mít se jako v rájiкак сыр в ма́сле ката́ться

splašený: lítat jako splašenýноси́ться как угоре́лый

svalit se: svalit se jako špalekупа́сть как подко́шенный

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

špagát: mít nervy jako špagátyне́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у кого

tak: tak nějak jaksi nepříjemněкак-то неприя́тно

tradičně: jako tradičněкак обы́чно, как всегда́

běhat: běhat za kým jako pejsekкак соба́чка бе́гать за кем

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

být: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

cedník: děravý jako cedníkдыря́вый как решето́

cenit si: cenit si koho jako odborníkaцени́ть кого как специали́ста

cítit se: Jak se cítíte?Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?

dělat: Dělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

fajn: Jak se máš? Fajn!Как дела́? Хорошо́!

hračka: To je hračka.Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.

hulit: Hulí jak fabrika.Он ды́мит как труба́.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

jít: Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?

jméno: Jaké je Vaše jméno?Как Ва́ше и́мя?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Как вас зову́т?

kde: Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?

kostlivec: hubený jako kostlivecто́щий как скеле́т

libo: Jak je libo.Как вам уго́дно.

meteor: Zazářil jako meteor.Мелькну́л как метео́р.

mít se: Jak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

pelyněk: hořký jako pelyněkго́рький как полы́нь

perlička: zoubky jako perličkyзу́бки (как-)жемчу́жинки

pobíhat: Pobíhá jako smyslů zbavený.Ме́чется как угоре́лый.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

pokračovat: Jak pokračuje pátrání?Как идёт рассле́дование?

pominutý: Řehtá se jak pominutý.Хохо́чет как сумасше́дший.

prase: Je špinavý jako prase.Он гря́зный как свинья́.

pravý: přijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время

přát si: Jak si přejete.Как вам уго́дно.

předeslat: Jak jsem již předeslal...Как я уже́ упомяну́л...

řehtat se: řehtat se jak kůňржать как ло́шадь

sen: žít jako ve snuжить как во сне

slepý: slepý jako krtekслепо́й как лету́чая мышь

spálit se: Jak se nespálit na pláži...Как не обгоре́ть на пля́же...

stydět se: Že se nestydíte!Как вам не сты́дно!