Hlavní obsah

как

Příslovce

 • jak, jakpakКак (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

Spojka

 1. přirovnáníjako, jakбе́лый как снегbílý jako sníhБу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.
 2. ztotožnění se
 3. v uvozovacích výrazech a větách
 4. když, jak,

Fráze

 1. как бу́дто (бы) jakoby, jako kdyby
 2. как бы то ни бы́ло v každém případě, za každých podmínek, je tomu jakkoli
 3. как бы не aby (ne)vyjádření obavy
 4. как вдруг když vtom
 5. hovor.как и что Jak to jde., Jak se věci mají.
 6. как ни i když, třebaže, přestože
 7. hovor.как ни говори́(те) přece, přesto
 8. как мо́жно/нельзя́ co (možná)
 9. как ра́з zrovna, právě, akorát
 10. hovor.как ра́з akorát, přesně
 11. как... так když..., (tak)..., jakmile..., tak...
 12. zast.как ско́ро jakmile, jen co, hned jak
 13. как то́лько jakmile, jen co,

Vyskytuje se v

а́хнуть: А́хнуть не успе́л, как...Ani se nenadál a (už)..., Než (bys) řekl švec už...

бог: (как) бог дастdá-li bůh

верте́ть: как ни верти́ať děláš co děláš..., ať to vezmeš z kterékoliv strany

ви́дный: как ви́дноjak vidno, jak je vidět

води́ться: как во́дитсяjako obvykle, jak bývá zvykem

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вот: Вот (оно́) как/что!Tak je to!, Á, tak!

встрёпанный: как встрёпанныйjako když do něj střelí vstal, vyskočil ap.

говори́ться: как говори́тсяjak se říká

грех: как на грехjako naschvál

два́жды: как два́жды дваjak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasné

до́ма: как до́маjako doma být, cítit se ap.

жизнь: Как жизнь?Jak jde život?, Jak se máte?

зо́нтик: как ры́бке зо́нтик ну́жен кто чтоplatný jak mrtvému zimník

изве́стно: как изве́стноjak (je) známo

ка́к-то: ка́к-то разjednou, jedenkrát

ка́нуть: как в воду́ ка́нул ктоjako by se voda zavřela nad kým/čím

колесо́: кружи́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, neustále spěchat

ко́шка: кто с кем игра́ет как ко́шка с мы́шьюpohrává si s kým jako kočka s myší

куда́: куда́ какvelmi, značně, velice

ма́сло: как по ма́слуjako po másle

ме́жду: ме́жду тем какmezitím, co

ми́ленький: как ми́ленький(poslušný) jako beránek

ми́нимум: как ми́нимумminimálně, přinejmenším

наприме́р: как наприме́р(jako) například

нельзя́: как нельзя́ лу́чшеnejlépe jak je to možné

нельзя́: как нельзя́ кста́тиv nejvhodnější dobu, v pravou chvíli

никогда́: как никогда́jako nikdy (jindy), jako ještě nikdy

отре́зать: как отре́залоjako když utne

пёс: как пёсjako pes

писа́ть: говори́т как пи́шетmluví jako kniha

пожива́ть: Как пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám daří?

пора́: с тех по́р какod té doby, co

пра́вило: как пра́вилоobyčejně, zpravidla, obvykle

равно́: равно́ как (и)stejně (tak) jako, jako i

рука́: как руко́й сня́ло чтоzmizelo co jako mávnutím (kouzelného) proutku

сапо́жник: пить как сапо́жникpít jako Dán

сапо́жник: руга́ться как сапо́жникbýt sprostý jak dlaždič

сле́довать: как сле́дуетjaksepatří, pořádně, náležitě

смерть: смерть как(je) hrozné jak

со́кол: гол как со́колchudý jako kostelní myš

стёклышко: как стёклышко ктоčistý jako sníh/lilie

стра́нно: как ни стра́нноi když je to (po)divné, paradoxně

так: так же как (и)stejně jako kdo/co

таково́й: как таково́йjako takový, ve své podstatě

тем: и ме́жду тем (как)a zatím(co), a mezitím (co)

тогда́: тогда́ какpřestože, ačkoli(v), i když

тогда́: тогда́ какnaproti tomu, zatímco, kdežto

угоре́лый: как угоре́лыйjako blázen utíkat ap.

у́жас: у́жас как(о́й)(taková) hrůza

успе́ть: не успе́ет (сде́лать) что, (как)...jen co..., už...

успе́х: Как (ва́ши) успе́хи?Jak se máte?

штык: как штыкna vteřinu/chlup přesně

воск: как воскjako z vosku měkký

жердь: худо́й/дли́нный как жердьhubený/dlouhý jako bidlo

игру́шка: как игру́шкаjako panenka krásný

ладо́нь: как на ладо́ниjako na dlani

лес: как в лесу́nic nechápat, špatně se orientovat

ло́шадь: рабо́тать как ло́шадьdřít jako kůň

мере́ть: мрут как му́хиpadají jak mouchy umírají

мо́жно: как мо́жно быстре́еco nejrychleji

мы́шка: Как мы́шка сиди́т.Sedí jako myška.

наро́чно: как наро́чноjako naschvál

ого́нь: боя́ться кого/чего как огня́bát se koho/čeho jak čert kříže

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

ошпа́ренный: как ошпа́ренныйjako namydlený blesk, jako když střelí

поло́жено: как поло́женоjak se sluší a patří

разоде́тый: разоде́тая как принце́ссаnastrojená jako princezna

сдуть: как ве́тром сду́ло когоvypařil se, zmizel kdo

смерть: Он бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.

стрела́: прямо́й как стрела́rovný jako pravítko

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́глядеть: Как он(а́) вы́глядит?Jak vypadá?

жи́ться: Как вам живётся?Jak se vám daří?

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

ко́е-ка́к: уро́ки пригото́влены ко́е-ка́кledabyle udělané úkoly

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být (pořád) v jednom kole

магни́т: как магни́т притя́гивает кто/что когоkdo/co přitahuje koho jako magnet

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

но́рма: Как дела́? Но́рма.Jak se máš? Normálka.

переводи́ться: Как перево́дится ...?Jak se přeloží ....?

подоба́ть: Как подоба́ет.Jak se sluší (a patří).

поступи́ть: Как мне поступи́ть?Co mám udělat?

приказа́ть: Как прика́жете.Jak si přejete.

самочу́вствие: Как ва́ше самочу́вствие?Jak se cítíte?, Jak se máte?

спа́ться: Как спало́сь?Jak ses vyspal(a)?

ту́ча: Он как ту́ча.Mračí se.

ты: Как ты?Jak se máš?

уби́тый: Спит как уби́тый.Spí jak zabitý.