Hlavní obsah

aby

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor как бы не, ещё бы

než: než abyúčinek как (то́лько), что́бы

dávat: Dávej pozor, aby... varovat se něčehoОстерега́йся кого/чего...

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

dovolit: Dovolte, abych se představil.Разреши́те предста́виться.

neuznat: Neuznal za vhodné, aby se omluvil.Не счёл ну́жным извини́ться.

pomáhat: Pomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.

pomoct: Dovolíte, abych vám pomohl?Разреши́те вам помо́чь?

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

vhodný: Není vhodné, aby...Не рекоменду́ется, что́бы...

vyhnout se: Abychom se vyhnuli nepříjemnostem...Во избежа́ние неприя́тностей....

představit se: Dovolte (mi), abych se představil.Разреши́те (мне) предста́виться.

přepočítat se: Aby ses nepřepočítal!Ты то́лько не просчита́йся!

tak: abych tak řekl...так сказа́ть...

vyznat se: Čert aby se v tom vyznal!Чёрт не разберёт!, В э́том сам чёрт но́гу сло́мит!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.