Hlavní obsah

vhodný

Přídavné jméno

  • удо́бный, подходя́щий(patřičný, slušný) присто́йныйvhodná příležitostудо́бный слу́чайvhodný materiálподходя́щий материа́лvhodný k opracováníприго́дный для обрабо́ткиNení vhodné, aby...Не рекоменду́ется, что́бы...

Vyskytuje se v

neuznat: Neuznal za vhodné, aby se omluvil.Не счёл ну́жным извини́ться.

nevhodný: nevhodná otázkaнеуме́стный вопро́с

promeškat: promeškat vhodnou chvíliпропусти́ть удо́бный моме́нт

připravit: připravit vhodné podmínkyподгото́вить подходя́щие усло́вия

vyčkat: vyčkat na vhodnou příležitostвы́ждать удо́бный слу́чай

uznat: uznat za vhodné coсчесть поле́зным что

моме́нт: propást vhodný okamžikупусти́ть ну́жный моме́нт

удо́бно: Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?Удо́бно ли э́то сказа́ть?

vhodný: vhodná příležitostудо́бный слу́чай