Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) дава́ть, дари́ть что комуNedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.dávat najevo coдава́ть поня́ть
  2. (umísťovat) co kam класть, сова́тьTo nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.dávat pozor na koho/co hlídatприсма́тривать, надзира́ть за кем/чемDávej pozor, aby... varovat se něčehoОстерега́йся кого/чего...Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.Бу́дьте внима́тельны!dávat přednost čemu před čímпредпочита́ть что чему
  3. (film ap.) пока́зыватьCo dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?
  4. hovor.(rovnat se) дава́ть, ро́вно, получа́ться

Vyskytuje se v

pozor: dávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным

sázka: dávat/dát co v sázkuста́вить/поста́вить на ка́рту что

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

hodina: dávat hodinyдава́ть уро́ки

příklad: dávat za příkladста́вить в приме́р

vina: dávat za vinuвменя́ть в вину́

kde: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

rozum: dávat komu rozumyдава́ть кому сове́ты

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

vědomost: na vědomost se dává, že...сообща́ется о том, что...

бра́ться: dá(va)t se do práceбра́ться за рабо́ту

взя́тка: uplácet, dávat úplatekдава́ть взя́тку

внима́тельный: Dávejte pozor!Бу́дьте внима́тельны!

дава́ть: dávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čímдава́ть согла́сие

дари́ть: dávat k narozeninámдари́ть ко дню́ рожде́ния

кино́: Co dnes dávají v kině?Что сего́дня идёт в кино́?

передава́ть: Co dnes dávají? v televizi ap.Что сего́дня передаю́т?

приме́р: dávat koho za vzorста́вить кого в приме́р

dávat: dávat najevo coдава́ть поня́ть