Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: для приме́ра, наприме́рku příkladu

na: к приме́ру, наприме́рna příklad

učebnicový: показа́тельный приме́рpřen. učebnicový příklad

vzorový: образцо́вый приме́рvzorový příklad

bezpočet: мно́жество приме́ровbezpočet příkladů

demonstrovat: показа́ть что на приме́рахdemonstrovat co na příkladech

jako: привести́ в ка́честве приме́раuvést jako příklad

klasický: класси́ческий приме́р чегоklasický příklad čeho

názorný: нагля́дный приме́рnázorný příklad

výstižný: я́ркий приме́рvýstižný příklad

zářný: я́ркий приме́рzářný příklad

táhnout: Приме́ры увлека́ют.Příklady táhnou.

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

показа́тельный: показа́тельный приме́рnázorný příklad

послужи́ть: послужи́ть приме́ром комуbýt komu příkladem, posloužit jako příklad pro koho

приме́р: служи́ть приме́ромbýt příkladem

příklad: наприме́р, к приме́ру, для приме́раna příklad