Hlavní obsah

vzor

Vyskytuje se v

podpisový: podpisový vzorобразе́ц по́дписи

kostkový: kostkový vzorузо́р в кле́точку

přijmout: přijmout za vzorприня́ть за образе́ц

узо́р: dekorativní vzorдекорати́вный узо́р

образе́ц: být vzorem komuслужи́ть образцо́м кому

приме́р: dávat koho za vzorста́вить кого в приме́р

формуля́р: vzor tiskopisuформуля́р-образе́ц

vzor: slovesný vzorглаго́льная паради́гма