Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: ku příkladuдля приме́ра, наприме́р

na: na příkladк приме́ру, наприме́р

učebnicový: přen. učebnicový příkladпоказа́тельный приме́р

vzorový: vzorový příkladобразцо́вый приме́р

bezpočet: bezpočet příkladůмно́жество приме́ров

demonstrovat: demonstrovat co na příkladechпоказа́ть что на приме́рах

jako: uvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́ра

klasický: klasický příklad čehoкласси́ческий приме́р чего

názorný: názorný příkladнагля́дный приме́р

výstižný: výstižný příkladя́ркий приме́р

zářný: zářný příkladя́ркий приме́р

táhnout: Příklady táhnou.Приме́ры увлека́ют.

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

показа́тельный: показа́тельный приме́рnázorný příklad

послужи́ть: послужи́ть приме́ром комуbýt komu příkladem, posloužit jako příklad pro koho

приме́р: служи́ть приме́ромbýt příkladem