Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: ku příkladuдля приме́ра, наприме́р

na: na příkladк приме́ру, наприме́р

učebnicový: přen. učebnicový příkladпоказа́тельный приме́р

vzorový: vzorový příkladобразцо́вый приме́р

bezpočet: bezpočet příkladůмно́жество приме́ров

demonstrovat: demonstrovat co na příkladechпоказа́ть что на приме́рах

jako: uvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́ра

klasický: klasický příklad čehoкласси́ческий приме́р чего

názorný: názorný příkladнагля́дный приме́р

výstižný: výstižný příkladя́ркий приме́р

zářný: zářný příkladя́ркий приме́р

táhnout: Příklady táhnou.Приме́ры увлека́ют.

вот: Tady máte pěkný příklad.Вот вам прекра́сный приме́р.

показа́тельный: názorný příkladпоказа́тельный приме́р

послужи́ть: být komu příkladem, posloužit jako příklad pro kohoпослужи́ть приме́ром кому

приме́р: být příklademслужи́ть приме́ром

příklad: na příkladнаприме́р, к приме́ру, для приме́ра