Hlavní obsah

náklad

Vyskytuje se v

investiční: investiční nákladyкапита́льные затра́ты

pořizovací: pořizovací nákladyзатра́ты на приобрете́ние, заготови́тельные расхо́ды

rozložení: ekon. rozložení nákladůраспределе́ние расхо́дов

účetní: účetní nákladyбухга́лтерские изде́ржки

variabilní: ekon. variabilní nákladyпереме́нные затра́ты

životní: ekon. životní nákladyрасхо́ды на прожива́ние

bydlení: náklady na bydleníрасхо́ды на жильё

dodatečný: dodatečné náklady/příjmyдополни́тельные расхо́ды/дохо́ды

hradit: hradit nákladyнести́ расхо́ды

mzdový: mzdové nákladyзатра́ты на опла́ту труда́

odečitatelný: fin. odečitatelné náklady/výdajeвычита́емые расхо́ды

plánovaný: plánované nákladyпла́новые расхо́ды

pokrýt: pokrýt nákladyпокры́ть затра́ты

promítnout se: promítnout se do nákladůотрази́ться в затра́тах

snížení: snížení nákladů/stavu zaměstnancůсокраще́ние расхо́дов/шта́тов

vysoký: vysoké nákladyбольши́е расхо́ды

оплати́ть: оплати́ть расхо́дыuhradit náklady