Hlavní obsah

investiční

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

banka: инвестицио́нный/комме́рческий банкinvestiční/komerční banka

plán: инвестицио́нный планinvestiční plán

pobídka: инвестицио́нный сти́мул, стимули́рование инвестицио́нной де́ятельностиinvestiční pobídka

podílový: паево́й (инвестицио́нный) фондekon. podílový (investiční) fond

výstavba: капита́льное строи́тельствоinvestiční výstavba

банк: инвестицио́нный/комме́рческий/креди́тный банкinvestiční/komerční/úvěrová banka

фонд: инвестицио́нный фондinvestiční fond

investiční: инвестицио́нный фонд, инвестфо́ндinvestiční fond