Hlavní obsah

plán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úmysl) план, наме́рение, зате́яhatit plányрасстра́ивать пла́ныmít v plánu coиме́ть в пла́не что
  2. (rozvrh činnosti) план, програ́ммаpracovat podle plánuрабо́тать по пла́нуčasový/učební plánвременно́й/уче́бный планinvestiční plánинвестицио́нный план
  3. (nárys budovy ap.) план, чертёж, прое́ктsituační plánситуацио́нный планúzemní plánплан райо́на
  4. (mapa) план, ка́ртаplán městaка́рта го́рода

Vyskytuje se v

investiční: план капиталовложе́нийinvestiční plán

krizový: антикри́зисный планkrizový plán

křížit: расстра́ивать пла́ныkřížit plány

prováděcí: исполни́тельный гра́фик, операти́вный планprováděcí plán

studijní: уче́бный план, план обуче́нияstudijní plán

dělat: стро́ить пла́ныdělat si plány

držet se: приде́рживаться пла́на, сле́довать пла́нуdržet se plánu

hospodářský: хозя́йственный планhospodářský plán

planout: пыла́ть стра́стьюplanout vášní

překazit: расстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мыслиpřekazit plány/záměry

překročení: перевыполне́ние пла́наpřekročení plánu

rámcový: генера́льный/о́бщий планrámcový plán

spřádat: стро́ить пла́ныspřádat plány

vypracovat: разрабо́тать планvypracovat plán

vyrobit: вы́работать сверх пла́наvyrobit nad plán

би́знес: би́знес-планpodnikatelský plán

сталь: листова́я стальocelové pláty

вы́работать: вы́работать что сверх пла́наvyrobit co nad plán

за́мысел: осуществи́ть свой за́мыселzrealizovat svůj plán

на: план на годroční plán

план: по пла́нуpodle plánu

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

расстро́ить: расстро́ить пла́ныpřekazit plány

сверх: проду́кция сверх пла́наvýroba nad plán

соста́вить: соста́вить планvypracovat plán

ка́рта: смеша́ть чьи ка́ртыkřížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohy

plán: временно́й/уче́бный планčasový/učební plán