Hlavní obsah

соста́вить

Vyskytuje se v

спи́сок: sestavit seznam čehoсоста́вить спи́сок чего

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

porotce: jmenovat porotceсоста́вить спи́сок прися́жных

pořídit: pořídit zápis čehoсоста́вить протоко́л чего

rozpis: udělat rozpis služebсоста́вить гра́фик дежу́рства

sepsat: sepsat smlouvu/závěťсоста́вить догово́р/завеща́ние

sestavit: sestavit soupis majetkuсоста́вить о́пись иму́щества

úsudek: utvořit si úsudekсоста́вить себе́ мне́ние

závěť: sepsat závěťсоста́вить завеща́ние

zformovat: zformovat mužstvoсоста́вить кома́нду

соста́вить: sepsat závěťсоста́вить завеща́ние