Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) дать, (по)дари́ть, отда́ть что комуdát co komu k narozeninámподари́ть что кому ко дню́ рожде́ния
 2. (facku, pozor ap.) датьdát komu odpověďотве́тить комуdát komu polibekпоцелова́ть когоdát komu nadějiобнадёжить когоNedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.dát komu vědětсообщи́ть кому, извести́ть когоdát si pozorбыть осторо́жным, бере́чьсяdát si schůzkuназна́чить встре́чуdát pozor na koho/coприсмотре́ть за кем/чем
 3. (umístit) дать, положи́ть, поста́витьdát razítko na coпоста́вить печа́ть на чёмdát komu nohu do sádryналожи́ть кому гипс на но́гу
 4. (poskytnout) дать, отда́тьdát záminku k čemuдать по́вод чемуdát přednost komu/čemu před kým/čímпредпоче́сть кого/что кому/чему
 5. (odevzdat, vydat) дать, отда́ть
 6. dát si (k jídlu, pití) заказа́ть, поку́шатьdát si k obědu polévkuпообе́дать суп
 7. (zaplatit) отда́ть, заплати́тьúč. má dáti - dalде́бет - кре́дит
 8. (předem stanovit) дать, определи́ть, предложи́ть
 9. (investovat) дать, предоста́вить, приноси́ть
 10. (nechat udělat) заказа́ть, заста́витьdát si ušít šatyзаказа́ть себе́ пла́тье
 11. (projevit se pasivně) подда́ться, уступи́ть
 12. (dovolit, připustit) дать, позво́лить, допусти́тьDejme tomu, že...Допу́стим, что...
 13. (do ruky ap.) вручи́ть, переда́ть
 14. (k telefonu) дать, позва́ть, подойти́

Vyskytuje se v

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku не дать в оби́ду кого/что

líbit: dát si líbit(с)терпе́ть, позво́лить

odležet: nechat odležet, dát odležetвы́лежать, отлежа́ть

zabrat: dát zabratvysílit изнури́ть, утоми́ть

záležet: dát si záležetsnažit se приложи́ть все стара́ния к чему, обрати́ть осо́бое внима́ние на что

znát: dát znátprojevit дать почу́вствовать

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

dispozice: dát k dispoziciпредоста́вить что кому

hlavička: dát hlavičkuуда́рить мяч голово́й

impulz: dát impulz k čemuдать толчо́к/сти́мул к чему

koš: dát košзаби́ть мяч в корзи́ну

na: dát na srozuměnouдать поня́ть кому

najevo: dát najevo coпоказа́ть, прояви́ть, обнару́жить что

nakládačka: dát komu nakládačkuдать кому трёпку

padák: dát komu padákaуво́лить с рабо́ты

pokuta: dát komu pokutuоштрафова́ть кого

pozor: dát si pozor na koho/coбере́чься кого/чего

prodej: dát do prodejeвы́пустить в прода́жу

pusa: dát pusu na rozloučenouпоцелова́ть на проща́ние

rozhřešení: dát rozhřešeníотпусти́ть грехи́

sázka: dávat/dát co v sázkuста́вить/поста́вить на ка́рту что

slib: dát komu slibдать обеща́ние кому

srozuměná: dát na srozuměnou komu coдать поня́ть кому что, поста́вить в изве́стность кого о чём

ucho: dát za uchoдать в у́хо

záminka: dát záminku k čemuдать по́вод к чему

znamení: dát znamení komuпода́ть сигна́л

zpět: dát zpět při placeníотда́ть сда́чу

avízo: přen. dát komu avízoпредупреди́ть, уве́домить кого

bakšiš: dát bakšišдать на чай

branka: dát brankuзаби́ть гол

co: Jez, co ti dají!Что поста́вят, то и ку́шай!

čekat: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dělat: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dlaha: dát dlahuналожи́ть ши́ну

držka: dát komu přes držkuдать кому в мо́рду

důvěra: dát důvěru komuоказа́ть дове́рие кому

gól: dát/dostat gólзаби́ть/пропусти́ть гол/ша́йбу

hlas: dát komu hlasотда́ть го́лос за кого

injekce: dát injekciсде́лать уко́л

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

: Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!

koupel: Dal si koupel.Он при́нял ва́нну.

krejcar: Nedá ani krejcar.И копе́йки не даст.

lázeň: dát si horkou lázeňприня́ть горя́чую ва́нну

nájem: dát do nájmuсдать в наём

nářez: dát komu pořádný nářez(за)дать по́рку кому

náskok: dát náskok komuдать фо́ру кому

nášup: dát si nášupналожи́ть доба́вки

noha: dát nohu přes nohuположи́ть но́гу на́ ногу

obálka: dát dopis do obálkyположи́ть письмо́ в конве́рт

oběh: dát co do oběhuпусти́ть что в обраще́ние

obklad: dát komu obkladположи́ть на кого/что компре́сс

oprava: dát do opravyотда́ть что в ремо́нт, отда́ть что в почи́нку

pauza: Dej si pauzu.Возьми́/Сде́лай па́узу.

plácačka: dát si hlt z plácačkyсде́лать глото́к из фля́жки

podnět: dát podnět k čemuдать по́вод к чему

popud: dát popud k čemuдать толчо́к для чего

pořádek: dát záležitost do pořádkuула́дить де́ло

práce: dát se do práceвзя́ться/приня́ться за рабо́ту

pryč: Dej to pryč!Убери́ э́то!

přednost: dát přednost ženě při vcházeníпропусти́ть же́нщину (вперёд), оказа́ть предпочте́ние же́нщине

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozehnat: rozehnat davразогна́ть сбо́рище

rozmyšlená: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

řeč: dát se do řečiвступи́ть в разгово́р

sběr: dát co do sběruсдать что в ути́ль

sprcha: Dal si sprchu.Он при́нял душ.

spropitné: dát číšníkovi spropitnéдать чаевы́е официа́нту

sraz: dát si sraz s kýmназна́чить встре́чу с кем

šach: dát šach (králi)дать шах (королю́)

šálek: Dám si šálek kávy.Я возьму́ ча́шку ко́фе.

škopek: Dali si každý škopek.Вы́пили по кру́жке (пи́ва).

tanec: dát se do tanceпусти́ться в пляс

teploměr: dát nemocnému teploměrпоста́вить больно́му гра́дусник

tetovat: dát se tetovatсде́лать себе́ татуиро́вку

transfuze: dát transfuziперели́ть кровь

trojka: sport. dát trojku v basketbaluзаби́ть трёхочко́вый

upřít: Nedá se upřít, že...Неоспори́мо, что...

úschova: dát do úschovyсдать на хране́ние

ústup: dát se na ústupобрати́ться в бе́гство

útěk: dát se na útěkбро́ситься бежа́ть, обрати́ться в бе́гство

uvozovka: dát do uvozovekпоста́вить в кавы́чки

vázička: dát do vázičkyположи́ть в ва́зочку

vědět: dát o sobě vědětдать знать о себе́

dát: dát sik jídlu, pití заказа́ть, поку́шать