Hlavní obsah

znamení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (signál) сигна́лzastávka na znameníостано́вка по тре́бованиюčasové znameníсигна́л/пове́рка вре́мениdát znamení komuпода́ть сигна́л
  2. (označení, znak) знак, приме́таzvláštní znameníосо́бенный знакKainovo znameníКа́инова печа́тьpoznávací znameníопознава́тельный знак
  3. (předzvěst) знак, предзнаменова́ниеTo je dobré znamení.Э́то к добру́.
  4. (zřetelný projev) знак, зна́мениеna znamení přátelstvíв знак дру́жбы
  5. (zvěrokruhu) знак (зодиа́ка)

Vyskytuje se v

časový: časové znameníсигна́л прове́рки вре́мени

váha: znamení Vahзнак Весо́в

zastávka: zastávka na znameníостано́вка по тре́бованию

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

špatný: špatné znameníплохо́й при́знак

štír: narodit se ve znamení Štíraроди́ться под зна́ком Скорпио́на

zvěrokruh: znamení zvěrokruhuзнак зодиа́ка

zvláštní: zvláštní znameníосо́бые приме́ты

зна́мение: кре́стное зна́мениеznamení kříže, pokřižování se

уваже́ние: в знак уваже́нияna znamení úcty

приме́та: плоха́я приме́таšpatné znamení