Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) весtělesná váhaвес челове́каztratit/přibrat na vázeпотеря́ть/приба́вить в ве́сеčistá váhaчи́стый вес, вес не́ттоhrubá váhaвес бру́тто
  2. (váhová kategorie) весtěžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес
  3. (přístroj) весы́osobní váhaнапо́льные весы́kuchyňské váhyку́хонные весы́lékárenské váhyапте́карские весы́decimální váhyдесяти́чные весы́
  4. (závažnost, význam) значе́ние, весbrát co na lehkou váhuне придава́ть значе́ния чемуpřikládat čemu váhuпридава́ть значе́ние чему
  5. (co připomíná váhu) весы́
  6. Váhy (souhvězdí) Весы́znamení Vahзнак Весо́в

Vyskytuje se v

váha: souhvězdí Весы́Váhy

čistý: вес не́ттоčistá váha

jazýček: стре́лка весо́вjazýček vah

lehký: лёгкий весsport. lehká váha

mrtvý: мёртвый весekon. mrtvá váha

muší: вес му́хи, наилегча́йший весsport. muší váha

specifický: уде́льный весspecifická váha

tělesný: рост/вес те́лаtělesná výška/váha

těžký: тяжёлый весsport. těžká váha

velterový: полусре́дний весvelterová váha

prodat: прода́ть на весprodat na váhu

přenášet: переноси́ть весpřenášet váhu

přibírat: нагу́ливатьpřibírat na váze o zvířatech

přibrat: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

přibýt: приба́вить в ве́сеpřibýt na váze

přibývat: прибавля́ть в ве́сеpřibývat na váze

zápasník: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

závaží: ста́вить ги́рю на ча́шу весо́вpoložit závaží na misku vah

вес: валово́й весhrubá váha

весы́: созве́здие Весо́вsouhvězdí Vah

облегча́ть: облегча́ть весsnižovat váhu

стре́лка: стре́лка весо́вjazýček vah

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

приба́вить: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

у́быль: весова́я у́быльúbytek na váze

perový: hmotnostní kategorie вес пера́, полулёгкий весpérová váha