Hlavní obsah

čistý

Přídavné jméno

  1. (bez špíny) чи́стыйčisté prádloсве́жее бельё
  2. (bez příměsí, neporušený) чи́стый, беспри́месныйčistý tónчи́стый тонčistý líhчи́стый спирт
  3. (po odečtení jistých položek) чи́стыйčistý ziskчи́стая при́быльčistá mzdaчи́стая зарпла́таčistá váhaвес не́тто

Vyskytuje se v

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

mzda: чи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-неттоčistá mzda

pravda: го́лая/и́стинная пра́вдаholá/čistá pravda

váha: чи́стый вес, вес не́ттоčistá váha

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zisk: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

důchod: чи́стый/валово́й дохо́дčistý/hrubý důchod

průstřel: сквозно́е ране́ние лёгкихmed. čistý průstřel plic

úrok: чи́стый/валово́й проце́нтčistý/hrubý úrok

blesk: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

созда́ние: небе́сное созда́ниеčistá bytost

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

стопроце́нтный: стопроце́нтный шёлкčisté hedvábí

гром: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe, z čista jasna

снег: как снег на го́ловуzčistajasna, náhle, jako blesk z čistého nebe

čistý: чи́стый тонčistý tón