Hlavní obsah

čestný

Vyskytuje se v

prohlášení: čestné prohlášeníче́стное заявле́ние

slovo: čestné slovoче́стное сло́во

stráž: čestná strážпочётный карау́л

titul: čestný/dědičný titulпочётное/родово́е зва́ние

uznání: čestné uznáníпочётная гра́мота

člen: čestný členпочётный член

eskorta: čestná eskortaпочётный эско́рт

host: čestný hostпочётный гость

lóže: prezidentská/čestná lóžeпрезиде́нтская/почётная театра́льная ло́жа

гра́мота: почётная гра́мотаčestné uznání

нече́стно: Так нече́стно.To není čestné.