Hlavní obsah

čistý

Přídavné jméno

  1. (bez špíny) чи́стыйčisté prádloсве́жее бельё
  2. (bez příměsí, neporušený) чи́стый, беспри́месныйčistý tónчи́стый тонčistý líhчи́стый спирт
  3. (po odečtení jistých položek) чи́стыйčistý ziskчи́стая при́быльčistá mzdaчи́стая зарпла́таčistá váhaвес не́тто

Vyskytuje se v

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

mzda: čistá mzdaчи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-нетто

váha: čistá váhaчи́стый вес, вес не́тто

výnos: ekon. čistý/hrubý výnosчи́стый/валово́й дохо́д

zisk: čistý zisk po odečtení srážekчи́стая при́быль

důchod: čistý/hrubý důchodчи́стый/валово́й дохо́д

průstřel: med. čistý průstřel plicсквозно́е ране́ние лёгких

úrok: čistý/hrubý úrokчи́стый/валово́й проце́нт

blesk: blesk z čistého nebeгром среди́ я́сного не́ба

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

созда́ние: небе́сное созда́ниеčistá bytost

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

стопроце́нтный: стопроце́нтный шёлкčisté hedvábí

чи́стый: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

гром: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe, z čista jasna

снег: как снег на го́ловуzčistajasna, náhle, jako blesk z čistého nebe

чи́стый: де́лать что чи́стыми рука́миmít čisté ruce doslova i přen.